CHƯƠNG TRÌNH TẾT CON GÀ SẮM THẢ GA

Khi quý khách mua sản phẩm sẽ được "LÌ XÌ" tiền mặt (giảm trừ trực tiếp). Áp dụng từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/01/2017 đối với một số sản phẩm sau đây:

(Giá đã khấu trừ lì xì)      

STT

HÌNH MINH HỌA

TÊN SẢN PHẨM GIÁ KHUYẾN MÃI
HỒ CHÍ MINH HÀ NỘI
1 Bàn học trẻ em Mickey 5,000,000 5,000,000
2 Ghế cà phê_màu đen 640,000 740,000
3 Ghế cà phê_màu đỏ 640,000 740,000
4 Ghế cà phê_màu trắng 640,000 740,000
5 Ghế cao su lưng cong_Nệm đen 540,000 620,000
6 Ghế cao su lưng cong gỗ đen_Nệm kem 540,000 620,000
7 Ghế cao su lưng cong gỗ trắng_Nệm kem 540,000 620,000
8 Ghế gỗ bọc nệm chân sắt 03_Đen 770,000 880,000
9 Ghế gỗ bọc nệm chân sắt 03_Trắng 770,000 880,000
10 Ghế gỗ  tựa Trái tim chân sắt 01_Hồng 630,000 730,000
11 Ghế gỗ  tựa Trái tim chân sắt 01_Trắng 630,000 730,000
12 Ghế gỗ  tựa Trái tim chân sắt 01_Xanh lá 630,000 730,000
13 Ghế gỗ tựa vuông chân sắt 02_Cam 630,000 730,000
14 Ghế gỗ tựa vuông chân sắt 02_Nâu 600,000 700,000
15 Ghế gỗ tựa vuông chân sắt 02_Trắng 600,000 700,000
16 Ghế cao su tựa bo cong - không nệm 630,000 720,000
17   Ghế gỗ Sydnay_Trắng nệm đen 630,000 720,000
18 Ghế gỗ Sydnay_Tự nhiên nệm kem 590,000 680,000
19 Ghế gỗ Tokyo_Trắng nệm đen 630,000 720,000
20 Ghế gỗ Tokyo_Tự nhiên nệm kem 590,000 680,000
21 Ghế Training Korea 1,700,000 1,950,000
22 Ghế Training 2,030,000 2,330,000
23 Ghế cao su tựa tròn mặt nệm 520,000 600,000
24 Tủ giày Cabinet A66 4,750,000 4,750,000
25 Tủ giày Cabinet A67 5,700,000 5,700,000
26 Bàn kéo dài Dallas 1000 x 1000 màu tự 
nhiên kéo dài từ 0.8m ra 2.6m,
7,600,000 8,750,000
27 Bàn kéo dài Dallas 800x900 kéo dài từ 
0.8m ra 2.6m_Tự nhiên
7,600,000 8,750,000
28 Bàn học Smart 1.2m mẫu mới piano MFC_630 3,330,000 3,830,000
29 Bàn học Smart 1.2m mẫu mới piano MFC_Trắng 3,330,000 3,830,000
30 Bàn học Smart 1.2m mẫu mới piano MFC_Trắng đen 3,330,000 3,830,000
31 Bàn học Smart 800  mẫu mới piano MFC_325 2,880,000 3,300,000
32 Bàn học Smart 800  mẫu mới MFC_630 2,880,000 3,300,000
33 Bàn học Smart 800 mẫu mới piano MFC_Trắng 2,880,000 3,300,000
34 Bàn học Smart 800  mẫu mới piano MFC_Trắng đen 2,880,000 3,300,000

bình luận
[] nhận xét